Met de enquêtetool van Inkesta kunt u op een efficiënte en betaalbare manier informatie verkrijgen. De tool kan worden ingezet voor onder andere tevredenheidsonderzoeken en peilingen bij de achterban.

Hoe werkt de enquête tool

1. Intake

De enquêtes/stemmingen worden opgezet in een online omgeving waarbij uw eigen logo wordt toegevoegd. Daarbij krijgt u een eigen projectmanager die het opzetten van de enquête voor u uit handen neemt. Tijdens de intake bespreekt de projectmanager alle wensen en actiepunten die voor uw stemming/enquête moeten worden uitgevoerd. U ontvangt van hem/haar een draaiboek waarin deze actiepunten staan beschreven. Daarnaast wordt er ook een voorstel voor de e-mailteksten bij u aangeleverd, die u volledig naar wens kunt aanpassen.

2. Vragen bedenken

In de enquête tool zitten verschillende functionaliteiten ingebouwd. Zo kunt u diverse soorten antwoordmogelijkheden instellen. Denk hier bijvoorbeeld aan:

  • Open vragen
  • Multiple choice vragen
  • Likert-schaal vragen

Het systeem maakt het ook mogelijk om condities aan de antwoorden toe te voegen. Dit houdt in dat de enquête/stemming in verschillende routes kan worden doorlopen. Degene die bijvoorbeeld ‘Ja’ antwoord op vraag 1, zal daarna worden doorgeleid naar vraag 3 en iemand die op vraag 1 ‘Nee’ heeft geantwoord zal worden doorgeleid naar vraag 2.

Daarnaast kan er een aanvullende vraag worden gebruikt om de respondenten toelichting op hun gegeven antwoord te laten geven.

3. Opzetten en testen

De projectmanager zal de enquête tool volledig voor u inrichten. Dit houdt in dat de gewenste vragen, antwoorden, condities, e-mailteksten en lay-out voor u worden ingesteld. Nadat de projectmanager uw enquête/stemming heeft ingericht, zal u en het door u opgegeven testpanel worden uitgenodigd om de enquête tool te testen.

De projectmanager zal de feedback, voortkomend uit de test, verzamelen en met u bespreken. Waar nodig zullen er aanpassingen in het systeem worden gemaakt, zodat alles voor u naar wens is.

4. Rapportage

Nadat de enquête/stemming is gesloten maakt de projectmanager een rapportage waarin de antwoorden, statistieken en het verloop van uw enquête/stemming in wordt beschreven. De rapportage kan zowel orthoniem als unaniem worden opgesteld.

Ontvang een vrijblijvende offerte

Wij helpen u graag bij het opzetten van uw verkiezingen. Wilt u meer over onze dienstverlening weten? Stel uw vraag aan ons via e-mail of telefoon. Wilt u meer weten over de kosten van onze dienstverlening? Vraag dan een vrijblijvende offerte bij ons aan.