Wilt u graag inzicht krijgen in wie geïnteresseerd is om zich kandidaat te stellen voor de komende verkiezing? Inkesta biedt hulp! Met de toegankelijke Wervingstool worden de verkiesbaren gevraagd om 3 stappen te doorlopen om de kandidaatstellingskeuze door te geven.

Hoe werkt de Wervingstool?

Alle verkiesbaren ontvangen een uitnodigings-e-mail waarin ze op de hoogte worden gebracht van de komende verkiezing en de vacante zetels. Via de gepersonaliseerde link in de e-mail komt iedereen binnen de eigen omgeving van de Wervingstool uit om de 3 stappen te doorlopen.

1. Korte test ‘Ben ik een geschikte kandidaat?’

Als eerste stap proberen we bij de potentiële kandidaat interesse voor de OR te wekken. Er staat een testje klaar dat dient als ‘opwarmertje’ met de vraag: ‘Ben je geschikt voor de OR?’. Er worden een aantal stellingen voorgelegd, zoals ‘Ik vind het een uitdaging om nieuwe dingen te leren’ en ‘Ik wil graag iets verbeteren op de afdeling of in het grotere geheel van de organisatie’. Na het doorlopen van de stellingen komt er een resultaat uit de test rollen.

De stellingen kunnen geheel naar wens worden aangepast, met als vaststaande antwoordcategorieën 3 mogelijkheden binnen een 5-punts Likertschaal.

2. Kandidaatstellingskeuze doorgeven

De tweede stap is het doorgeven van de kandidaatstellingskeuze. Er kan worden aangegeven of er interesse is in kandidaatstelling, of er twijfels zijn of dat er geen interesse is. Daarnaast is er de mogelijkheid om vragen/opmerkingen toe te voegen.

3. Anoniem nomineren

Ken je een collega die geschikt is als kandidaat? Dan kan je hem of haar volledig anoniem nomineren in deze laatste stap. Soms hebben medewerkers de angst dat ze niet gewenst zijn binnen de OR of dat ze weinig of geen stemmen zullen ontvangen. Wanneer blijkt dat een collega (of meerdere collega’s) hem of haar heeft genomineerd, kan dat net dat extra duwtje in de rug zijn om zich toch kandidaat te stellen.

Kandidaatstelling formaliseren?

Wij bieden ook de mogelijkheid om het formaliseren van de kandidaatstelling aan de Wervingstool te koppelen. Op deze manier krijgt de verkiezingscommissie direct een seintje als iemand zich kandidaat heeft gesteld. Na het goedkeuren van de kandidaatstelling krijgt de kandidaat een uitnodiging om zijn persoonlijke profiel voor op het digitale stembiljet te vullen. Op deze manier gaan de werving, kandidaatstelling en verkiezing naadloos in elkaar over. Meer weten over het formaliseren van de kandidaatstelling? Kijk dan op deze pagina.

Ontvang een vrijblijvende offerte

Wij helpen u graag bij het opzetten van uw verkiezingen. Wilt u meer over onze dienstverlening weten? Stel uw vraag aan ons via e-mail of telefoon. Wilt u meer weten over de kosten van onze dienstverlening? Vraag dan een vrijblijvende offerte bij ons aan.