Via de Wervingstool zijn alle potentiële kandidaten gevraagd om een 3 stappenplan te doorlopen. Nadat zij de test hebben doorlopen, de kandidaatstellingskeuze hebben doorgegeven en hun collega’s hebben genomineerd, moet de kandidaatstelling nog officieel worden gemaakt.

De tijd van het verwerken van papieren kandidaatstellingsformulieren is voorbij! Door gebruik te maken van dit pakket verloopt het invullen van kandidaatstellingsformulier volledig digitaal. Laat potentiële kandidaten zelf online in een beveiligde en persoonlijke omgeving het formulier invullen en versturen.

De kandidaatstellingsfase volledig digitaal

Inkesta biedt de mogelijkheid om de kandidaatstellingfase volledig te digitaliseren. Door de Wervingstool en het formaliseren van de kandidaatstelling te combineren, kunt u alle benodigde informatie van de kandidaatstellingsfase op één plek terugvinden.

Hoe werkt het precies?

Stap 1: Doorlopen van de Wervingstool

De potentiële kandidaten doorlopen het 3-stappenplan van de wervingstool. Hierin maken ze een korte test, geven ze hun kandidaatstellingskeuze door en nomineren ze andere potentiële kandidaten.

Stap 2: Digitaal indienen
kandidaatstellingsformulier

Nadat de Wervingstool is doorlopen, worden alle mensen, die hebben aangegeven zich kandidaat te willen stellen, uitgenodigd om een digitaal kandidaatstellingsformulier in te vullen.

Op dit formulier wordt de voor u relevante informatie door de potentiële kandidaat ingevuld. De gevraagde informatie kan door u worden bepaald. Voorbeelden zijn: naam, woonplaats, afdeling, functie, e-mailadres, etc. Het systeem zal de reeds bekende informatie automatisch invullen. De potentiële kandidaten kunnen deze informatie, indien nodig, daarna aanvullen/aanpassen.

Door het kandidaatstellingsformulier te verzenden verklaart en bevestigd de potentiële kandidaat dat hij/zij bij een eventuele benoeming tot lid van de raad deze benoeming zal aanvaarden en dat alle verplichtingen die voortvloeien uit het lidmaatschap van de raad zal nakomen.

Stap 3: Beoordelen van de kandidaatstellingen

Alle ingediende kandidaatstellingsformulieren komen in het Inkesta dashboard terecht. Uw projectmanager geeft u toegang tot dit dashboard. Hierin kunt u in één overzicht alle kandidaatstelling terugvinden. Deze kunt u direct beoordelen door middel van goedkeuring of afkeuring, maar het is ook mogelijk om kandidaatstellingsformulieren opnieuw in te laten vullen of opmerkingen/actiepunten voor andere collega’s achter te laten.

De kandidaten zullen na goedkeuring direct op het digitale stembiljet worden toegevoegd.

Stap 4: Kandidaat op de hoogte brengen

Zodra de kandidaatstelling is beoordeeld, wordt de kandidaat op de hoogte gebracht van de door u gegeven beoordeling op het kandidaatstellingsformulier.

Bij goedkeuring zal de kandidaat gelijk worden gevraagd om zijn of haar kandidatenprofiel voor op het digitale stembiljet in te vullen, zodat hij/zij voldoende tijd heeft om zich op de verkiezingen voor te bereiden.

Voldoende kandidaten om verkiezingen te houden?

Indien meer kandidaten zich hebben gemeld dan dat er zetels beschikbaar zijn, zullen er verkiezingen plaatsvinden. Tijdens de intake zal uw projectmanager het complete verkiezingstraject met u bespreken, zodat alle voorbereidingen op tijd kunnen worden getroffen. Hierdoor staat het nodige klaar om het stemtraject in te gaan als er voldoende kandidaten zijn voor verkiezingen.

Hebben niet voldoende kandidaten zich gemeld? Dan zullen er geen verkiezingen nodig zijn. U betaalt alleen waar u gebruik van maakt. In dit geval zal Inkesta het verkiezingstraject annuleren en worden er geen kosten voor de Verkiezingstool gerekend.

Ontvang een vrijblijvende offerte

Wij helpen u graag bij het opzetten van uw verkiezingen. Wilt u meer over onze dienstverlening weten? Stel uw vraag aan ons via e-mail of telefoon. Wilt u meer weten over de kosten van onze dienstverlening? Vraag dan een vrijblijvende offerte bij ons aan.