Binnen een verkiezing wordt er meestal een onderscheid gemaakt tussen een personenstelsel en een lijstenstelsel. Er staat in het reglement voor welk stelsel uw organisatie heeft gekozen.

Bij een personenstelsel staan alle kandidaten op naam op één stembiljet. De stemgerechtigde kan op één of meerdere personen stemmen (afhankelijk van wat er in het reglement staat over het aantal uit te brengen stemmen). De uitslag is een rechte telling. De persoon/personen met de meeste stemmen is/zijn verkozen.

In het geval van een lijstenstelsel worden de kandidaten onderverdeeld in lijsten. De kandidaten staan op een vaste volgorde op de lijst (dit wordt door de lijst bepaald). Voor de namen van de kandidaten komt dan ook een plaatsingsnummer te staan. Bijvoorbeeld lijst CNV, FNV, De Unie en een vrije lijst. De stemgerechtigden brengen allen maar één stem uit. Om de uitslag te bepalen moet het reglement worden geraadpleegd. Eerst wordt een kiesdeler berekend, vervolgens worden er aan iedere lijst zetels toegewezen en daarna wordt gekeken naar de restzetels. Pas als laatste stap worden de zetels toegekend aan de kandidaten en weet je wie er is/zijn verkozen.


Nieuwsgierig geworden?

Wij leren u graag kennen!

Persoonlijk contact vinden wij fijn, bijvoorbeeld via een Teams afspraak. Op kantoor heten we u uiteraard ook van harte welkom! Stuur ons een e-mail, dan plannen we een afspraak in.