Wat is een blanco stem?

Binnen ons systeem heeft u de mogelijkheid om te kiezen voor de optie van blanco stemmen. Maar wat betekent dit nou precies? Wij leggen het u graag uit.

De kiesraad zegt er het volgende over:

“Kiezers kunnen blanco stemmen. Iemand stemt blanco als hij geen enkel vakje van het stembiljet aankruist. Het uitbrengen van een blanco stem heeft, net als niet-stemmen, geen invloed op de zetelverdeling. Voor de berekening van de uitslag en de kiesdeler/kiesdrempel worden uitsluitend de op de kandidaten uitgebrachte stemmen geteld. Het is dus niet zo dat een blanco stem naar de grootste partij gaat.”

Bron: https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/tweede-kamer/stemmen/blanco-ongeldig

De blanco stemmen worden dus niet meegenomen in de uitslag, maar worden wel meegeteld in de opkomst. De blanco stemmen worden in een aparte tabel gerapporteerd na sluiting van de verkiezing. U kunt dus precies zien hoeveel personen er binnen uw verkiezing blanco hebben gestemd en hoeveel procent van de totale stemmen dit is.

Wel of geen blanco stemmen toestaan?

Het reglement geeft vaak geen uitsluitsel over of blanco stemmen wel/niet moeten worden toegestaan. Het is daarom een vrije keuze van de organisatie. Vaak wordt ons gevraagd wat het voordeel is van blanco stemmen. Wij geven dan als antwoord dat het informatie biedt over de verkiezing. Een hoog percentage blanco stemmen kan bijvoorbeeld betekenen dat men het niet eens is met de OR, met de verkiezing of de kandidaten en de blanco stem als soort ‘proteststem’ ziet.
Het kan ook betekenen dat men geen idee heeft voor wie hij/zij moet stemmen, maar wel wil participeren in de verkiezing. Het is een goed idee om bij een hoog percentage blanco stemmen een enquête uit te voeren om erachter te komen wat hieraan ten grondslag ligt. Natuurlijk kan er ook voor gekozen worden om de blanco stem optie niet toe te staan. Men dient dan óf voor één of meerdere kandidaten te stemmen, of helemaal niet. De opkomst zal dan wellicht iets lager uitvallen.


Nieuwsgierig geworden?

Wij leren u graag kennen!

Persoonlijk contact vinden wij fijn, bijvoorbeeld via een Teams afspraak. Op kantoor heten we u uiteraard ook van harte welkom! Stuur ons een e-mail, dan plannen we een afspraak in.