Sinds 2017 mogen wij iedere twee jaar de landelijke verkiezingen van IKEA Nederland organiseren. Naast de verkiezingen voor de OR vinden er verkiezingen plaats voor de lokale medezeggenschap (LMZ) voor de verschillende locaties van IKEA in Nederland.

Ikea-logo

Werving van kandidaten

Om de medezeggenschap zoveel mogelijk te laten leven, wordt er actief gewerkt aan de wervingscampagne van kandidaten via het online wervingssysteem van Inkesta. Alle verkiesbaren ontvangen een uitnodiging om de kandidaatstellingskeuze door te geven. Gedurende de wervingscampagne is de verkiezingscommissie druk bezig met het beantwoorden van de vragen om eventuele twijfels bij potentiële kandidaten weg te nemen.

Heeft iemand zich kandidaat gesteld? Dan ontvangt die persoon direct een uitnodiging om het digitale kandidaatstellingsformulier in te vullen om de kandidaatstelling officieel te maken.

Inkesta’s dashboard

De verkiezingscommissie volgt op de voet elke stap van de werving van kandidaten via Inkesta’s dashboard. In één overzicht is te zien wie zich kandidaat heeft gesteld, voor welke locatie en of dit voor de OR of voor de lokale medezeggenschap is. Met nog één laatste druk op de knop worden de definitieve kandidatenlijsten opgesteld. Er is een stemming nodig!

De stemming

Kandidaten gaan aan de slag met een kandidatenprofiel voor op het digitale stembiljet. Dit gaat de stemgerechtigden straks helpen bepalen op wie ze willen gaan stemmen.

Het KandidatenKompas

Tijdens de verkiezingen wordt er daarnaast ingezet op zoveel mogelijk betrokkenheid. Zo wordt er altijd gebruik gemaakt van ons KandidatenKompas. Met behulp van actuele stellingen en thema’s die leven binnen de IKEA helpen we stemgerechtigden om de kandidaten te zoeken die bij ze passen. Bij ieder termijn wordt gekeken welke thema’s actueel zijn. IKEA past hierop de vragen aan in het KandidatenKompas.

Zodra de stemperiode is gesloten, wordt door Inkesta het proces-verbaal met de uitslag opgemaakt. Welke kandidaten nemen plaats in de OR en LMZ? Altijd een spannend moment!

Succesvol gebruikt!

Na al 8 succesvolle digitale verkiezingen van IKEA Nederland hopen we deze te mogen blijven organiseren. Na vele jaren samenwerking zijn we goed op elkaar ingespeeld. Vragen worden van beide kanten snel opgepakt, zodat het proces altijd soepel verloopt.

Op naar de volgende verkiezingen!

“Al jaren regelt Inkesta de verkiezingen voor ons. De samenwerking verloopt erg prettig. De lijnen zijn heel kort en er wordt praktisch meegedacht. Daar houden we van. Aanpassingen in de uitvoering van de verkiezingen, soms nodig op een hele een korte termijn, zijn geen probleem. Afspraken worden altijd nagekomen en ook de bereikbaarheid via telefoon of mail gaat soepel. Bij de volgende verkiezingen gaat Inkesta het weer voor ons regelen!”

Foto van

“Wij zijn erg tevreden over de deskundige ondersteuning, advisering en inzet van Inkesta. Zij zijn een betrouwbare partner en wij maken graag van hun diensten gebruik.”

Foto van

“Secuur, snel en flexibel bij online stemmingen en na sluiting ook vlot de uitslag inclusief een heldere rapportage. De VNC is daarom een tevreden en dus trouwe klant!”

Foto van

“Inkesta faciliteert en ondersteunt al enkele jaren naar volle tevredenheid de organisatie van de digitale verkiezingen van de 17 medezeggenschapsraden van NHL Stenden hogeschool. De anonimiteit bij de verwerking van persoonsgegevens (kiesregister, kandidaatstelling en stemming) is gegarandeerd. De ervaring is dat Inkesta erg flexibel is ingesteld, snel en adequaat reageert op vraagstukken en daarin graag oplossingsgericht meedenkt met de opdrachtgever. Klantgericht handelen staat voorop.”

Foto van

“De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is heel tevreden over de samenwerking met Inkesta. Het jaarlijkse verkiezingstraject bij de RUG, van aankondiging van de verkiezingen tot aan de bekendmaking van de uitslag, is behoorlijk complex en uitgebreid. Het gaat om meerdere verkiezingen: voor de Universiteitsraad, verschillende faculteitsraden en dienstraden, over zo’n 40.000 studenten en medewerkers waarbij wordt gewerkt met een lijstenstelsel. Inkesta helpt daarbij ontzettend goed met een heldere en betrouwbare verkiezingsapplicatie waarbij de klant centraal staat. Inkesta is proactief, denkt mee vanuit de klantvraag en geeft oplossingsrichtingen aan.

Foto van

“Wij zijn erg tevreden over de samenwerking en jullie service. Super fijn dat jullie altijd snel reageren en met ons meedenken om de verkiezingen zo soepel mogelijk te laten verlopen. Veel dank en op naar de volgende!”

Foto van