De Rijksuniversiteit Groningen maakt gebruik van een speciale procedure tijdens de kandidaatstellingsfase; de zogenoemde lijstindieners procedure. Wij hebben een tool ontwikkeld waarbij de indieners van lijsten (dit zijn de contactpersonen van de deelnemende partijen) zelf de kandidatenlijst kunnen samenstellen en wijzigen en waar de kandidaat zijn deelname kan bevestigen of weigeren. Via het dashboard van Inkesta kunnen de contactpersonen meekijken met de voortgang van deze procedure en de kandidatenlijst aanpassen indien nodig binnen een bepaalde periode.

“De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is heel tevreden over de samenwerking met Inkesta. Het jaarlijkse verkiezingstraject bij de RUG, van aankondiging van de verkiezingen tot aan de bekendmaking van de uitslag, is behoorlijk complex en uitgebreid. Het gaat om meerdere verkiezingen: voor de Universiteitsraad, verschillende faculteitsraden en dienstraden, over zo’n 40.000 studenten en medewerkers waarbij wordt gewerkt met een lijstenstelsel. Inkesta helpt daarbij ontzettend goed met een heldere en betrouwbare verkiezingsapplicatie waarbij de klant centraal staat. Inkesta is proactief, denkt mee vanuit de klantvraag en geeft oplossingsrichtingen aan. Daarbij behoren zelfs specifieke aanpassingen of aanvullingen in de applicatie tot de mogelijkheden. Zo is voor de RUG een kandidaatstellingsprocedure ontwikkeld binnen de applicatie, omdat hier wordt gewerkt met partij-contactpersonen (indieners) die zelf de kandidatenlijsten digitaal samenstellen. Dit is inclusief de bewilliging van de kandidaat binnen het systeem. Dit heeft geleid tot een voor de RUG compleet digitaal verkiezingstraject.” 

Foto van

Ontvang een vrijblijvende offerte

Wij helpen u graag bij het opzetten van uw verkiezingen. Wilt u meer over onze dienstverlening weten? Stel uw vraag aan ons via e-mail of telefoon. Wilt u meer weten over de kosten van onze dienstverlening? Vraag dan een vrijblijvende offerte bij ons aan.