Hoewel de noodzaak bij digitale verkiezingen veel minder is dan bij een papieren stemming op locatie, bieden wij onze klanten toch de mogelijkheid om machtigingen te gebruiken. Zeker als deze mogelijkheid benoemd wordt in het reglement is het belangrijk om deze optie aan te bieden, om eventueel bezwaar te voorkomen. Wij leggen u hieronder uit hoe dit precies in zijn werk gaat.

  1. Aan de stemgerechtigden wordt voorafgaand aan de verkiezing gecommuniceerd wat de stemmingsperiode is en dat er de mogelijkheid wordt geboden om een collega te machtigen.
  2. Hier wordt ook benoemd waar ze dit machtigingsverzoek kunnen doorgeven en welke informatie ze precies moeten doorgeven. Dit is meestal de eigen naam en het eigen e-mailadres, en de naam en het e-mailadres van de gevolmachtigde persoon.
  3. De verkiezingscommissie verzamelt de machtigingsverzoeken en controleert deze. Meestal zitten er wat reglementair vastgelegde regeltjes aan vast zoals dat men maximaal voor 2 personen mag stemmen en dat de volmachtgever en de gevolmachtigde persoon binnen dezelfde kiesgroep moeten zitten.
  4. De lijst met machtigingen wordt naar ons gestuurd. Wij verwerken dit vervolgens in ons systeem door de volmachtgevers uit de lijst met stemgerechtigden te verwijderen en de gevolmachtigden er nog een keer in te zetten. Op deze manier krijgt de gevolmachtigde naast de eigen e-mail, nog een e-mail om namens de volmachtgever te stemmen.


Nieuwsgierig geworden?

Wij leren u graag kennen!

Persoonlijk contact vinden wij fijn, bijvoorbeeld via een Teams afspraak. Op kantoor heten we u uiteraard ook van harte welkom! Stuur ons een e-mail, dan plannen we een afspraak in.