Waarom een papieren stemming?

Een digitale verkiezing heeft ontzettend veel voordelen ten opzichte van een papieren verkiezing. Het is laagdrempeliger om te stemmen, makkelijker voor de organisatoren en veel goedkoper. Toch komt het regelmatig voor dat er een bepaalde groep binnen een organisatie niet online wil of kan stemmen. Of denk bijvoorbeeld aan een verkiezing voor een pensioenfonds, die zich richt op de doelgroep gepensioneerden. Voor zulke verkiezingen kan het handig zijn om een combinatie te hanteren van een digitale en een papieren stemming.

Is een papieren stemming of een combinatie mogelijk?

Bij Inkesta zijn alle soorten verkiezingen mogelijk, dus ook een papieren stemming of een combinatie van een papieren en digitale stemming. Wij kijken samen met u wat voor uw organisatie en verkiezing de beste optie is. Op deze manier zorgen wij ervoor dat alle stemgerechtigden gemakkelijk en veilig kunnen stemmen en dit zorgt vervolgens weer voor een optimale opkomst.

Hoe regelen wij dat?

Er wordt samen met u gekeken of alle stemgerechtigden een papieren stembiljet dienen te krijgen of alleen een selecte groep. Papieren stembiljetten kunnen ook op aanvraag van de stemgerechtigden worden gegenereerd. Inkesta zorgt ervoor dat de stembiljetten worden gemaakt en gewaarmerkt met een barcode. Op deze manier kan Inkesta de teruggekomen stembiljetten snel verwerken en kan er bovendien gecontroleerd worden op frauduleuze en dubbele stemmen.

Geïnteresseerd in een digitale of papieren stemming bij Inkesta?

Ontvang een vrijblijvende offerte

Wij helpen u graag bij het opzetten van uw verkiezingen. Wilt u meer over onze dienstverlening weten? Stel uw vraag aan ons via e-mail of telefoon. Wilt u meer weten over de kosten van onze dienstverlening? Vraag dan een vrijblijvende offerte bij ons aan.