Als de verkiezing is afgelopen, wordt er een zogenaamd proces-verbaal opgesteld. In dit document wordt het verloop van de verkiezing omgeschreven, is het opkomstpercentage opgenomen en wordt uiteraard de uitslag weergegeven. Op basis van het proces-verbaal wordt de uitslag van de verkiezing vastgesteld.

Het proces-verbaal kan er altijd bij gepakt worden als er bijvoorbeeld vragen/bezwaren zijn over de verkiezing of de uitslag. Daarnaast kan het zo zijn dat er in de nieuwe zittingsperiode van de OR een lid aftreedt. In dat geval kan in het proces-verbaal gekeken worden welke kandidaat met de daaropvolgende meeste aantal stemmen zitting mag nemen in de OR.

De opzet van het proces-verbaal is afhankelijk van het kiesstelsel dat de OR hanteert. Als er gebruik wordt gemaakt van het personenstelsel, dan zijn vaak de kandidaten met het meeste aantal stemmen gekozen. Als het om een lijstenstelsel gaat, dan wordt de uitslag bepaald aan de hand van het reglement van de OR.

Inkesta stelt altijd een proces-verbaal op als het Waarborgpakket is afgenomen. Vaak wordt binnen een uur na de sluiting van de verkiezing het proces-verbaal toegestuurd (tijdens werkuren). Bij een lijstenstelsel interpreteren wij de uitslag aan de hand van het reglement, waardoor dit wat meer tijd in beslag neemt. In dat geval wordt de uitslag vaak binnen 2 tot 3 uur na de sluiting van de verkiezing toegestuurd (tijdens werkuren).


Nieuwsgierig geworden?

Wij leren u graag kennen!

Persoonlijk contact vinden wij fijn, bijvoorbeeld via een Teams afspraak. Op kantoor heten we u uiteraard ook van harte welkom! Stuur ons een e-mail, dan plannen we een afspraak in.